STOWARZYSZENIE DLALUDZI
DOTACJE
Wspom? nas. Obs?ugiwane p?atno?ci kart? i przelewy.

DZIA?ANO??

Stowarzyszenie Pod Wie?a jest organizacj? non-profit, dzia?aj?c? przy Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku koncertuje si? wok? osb chorych psychicznie i ich rodzinach, ma na celu promowanie talentw osb choruj?cych, organizowanie szkole?, prelekcji dotycz?cych zdrowia psychicznego, wystaw oraz imprez o charakterze integracyjnym.

Zach?camy do wsp?pracy osoby zainteresowane niesieniem pomocy osobom chorym psychicznie.

WYDARZENIA
Sprawd? co si? u Nas aktualnie dzieje.

AKTUALNO?CI